Desire Catcher (2023)

Overall: Desire Catcher is a Chinese Drama (2022). Desire Catcher cast: Joy Wang, Ning Xiao Hua, Miao Yu. Desire Catcher Release Date: 23 April 2023. Desire Catcher Episodes: 24.

Desire Catcher Detail

Drama: Desire Catcher (2023)
Network: Mango TV
Director: Wang Tao Tao
Main Stars: Joy Wang, Ning Xiao Hua, Miao Yu
Country: China
Genres: Mystery, Drama
Language: Chinese
Release Date: 23 April 2023
Season: 1
Aired: 23 April 2023-15 May 2023
Aired On: Monday, Tuesday, Wednesday, Sunday
Episodes: 24
Also Known As: Xie E Cui Mian Shi Zhi Bu Meng Ren, 邪惡催眠師之捕夢人, 邪恶催眠师之捕梦人, Wu Mian Zhi Jing, 無眠之境, 无眠之境, Desire Catcher 2023

Desire Catcher Synopsis and Plot Summary

It tells a tale about the warfare between hypnotists. Ordinary humans are caught within the fight among desirable and evil. They’d visit the financial institution to turn over all their money below hypnosis, what’s worse, those human beings will now not best be at their mercy, they’d also threat their lives.

Desire Catcher Cast

Joy Wang as Xia Meng Yao

Ning Xiao Hua as Lin Rui Lin

Miao Yu as Zhang Huai Yao

He Yu He as Liang Yin

James Yang as Bai Ya Xing

Hu Wen Zhe as Liu Dong Ping

Xiao En as Zhang Yu

An Zi Jian as Xue Bing

Zhang Fan as Chen Jia Xin

Dragon Li as Wang Jing

Other Cast

Zhang Fan as Chen Jia Xin

An Zi Jian as Xue Bing

Mi Xue Dong as Director Lu Police Chief

Sun Ning as Ling Ming Ding

Lawrence Shi as Li Lin Feng

Li Kun Lin as Yang Xing Chun

Cong Rui Lin as Hu Da Yong

Wang Nai Chao as Zhu Si Jun

Li Qiang as Tu Lian Sheng

Wang Wei Hua as Xiao Xi Feng

Le Si Hong as Tu Xiao Mao Tu Lian Sheng’s son

Zhou Meng as Liu Ning Ning

Meredith Xie as Hu Pan Pan

Shen Zhi Yi as Zhao Li Li

Shen Zhao Cheng as Yao Su Han

Dan Si Han as Li Xiao Gang

Ning Xiao Hua as Lin Rui Lin

Miao Yu as Zhang Huai Yao

Wen Xi as Chu Wei

Guan Chang as Gao Mei

Wu Hao as Liu Hao

Luo Ting as Lao He

Qin Hai as Yang Bing

Wang Zheng as Deng Yan Lu Feng Ping’s mother

Zhang Jing Yi as Lu Feng Ping Young

Shao Hao Lin as Luo Fei Young

Jia Shu Yi as Auntie Zhou

Li Xiang as Zhang Chen Zhang Huai Yao’s father

Yan Jing Yao as Mrs. Zhang Zhang Huai Yao’s mother

Ma Yue Ye as Captain Zhang

Sima Li Yang as Tu Lian Sheng Young

Yang Hui Qin as Zhu Si Jun’s mother

Li Dan as Gao Mei’s mother

Rate this post

Leave a Comment