Dear Mr. Heavenly Fox (2023)

Overall: Dear Mr. Heavenly Fox is a Korean Comedy, Romance, Drama (2023). Dear Mr. Heavenly Fox cast: Wang You Shuo, Rain Lu, James Yang. Dear Mr. Heavenly Fox Release Date: 10 July 2023. Dear Mr. Heavenly Fox Episodes: 30.

Dear Mr. Heavenly Fox Detail

Drama: Dear Mr. Heavenly Fox (2023)
Network: Mango TV
Director: Li Yao Bo, Mai Guan Zhi
Genres: Comedy, Romance, Drama
Main Stars: Wang You Shuo, Rain Lu, James Yang
Country: China
Language: Chinese
Release Date: 10 July 2023
Season: 1
Aired: 10 July 2023-2 August 2023
Aired On: Monday, Tuesday, Wednesday
Episodes: 30
Also Known As: Qin Ai De Tian Hu Da Ren, Dear Master Tianhu, 亲爱的天狐大人, Dear Mr. Heavenly Fox 2023

Dear Mr. Heavenly Fox Synopsis and Plot Summary

Following their fate, cultivator Qi Yuan Bao experiences fox pixie Chang Sha at Broken Moon Mountain. At the point when Chang Sha goes after the essence organic product, it flies straightforwardly into Qi Yuan Bao’s body. That one second makes a profound connection between them, a bond that could develop into adoration.

Dear Mr. Heavenly Fox Cast

Wang You Shuo as Chang Yue

Rain Lu as Qi Yuan Bao

James Yang as Huo Shu Ya

Zhou Zhao Yuan as Xue Han Yu

Sun Zhen Ni as Su Qian Qian

Li Yi Zhen as Su Shen Shen

Ma Hao Dong as Yan Hong Zhen

He Yi Chen as Yun Rong

Wu Zhe Han as Senior Sister Hui

J-Jin as Hu Zhi Zhi

Kuma as Support Role

Wang Zi Jia as Xuan Xuan

Leo Liu as Support Role

Han Yan Da as Tian Ru Hua

Samuel Liu as Support Role

Lu Tian Hui as Hu Xiao Mei

Zhang Qian as Hu Xiao Bei

Liu Yi Zhi as Support Role

Zheng Guo Lin as Support Role

Tan Kai as Support Role

Chen Kai as Support Role

Winnie Yu as Qi Yuan Bao / Yuan Yue Young

Zhang Zi Han as Chang Yue Young

Pan Hong as Chief of Dong Yin City

Fan Ming as Tang Da Yin

Gao Rong as Yue Ying

Zheng Tang Yuan as Yang You Ting

Pei Lei as Cao Xin Yi

Yoko Zhang as Dou Ling Er

Hu Kun as Shi Rong

Zhang Run as Shang Guan Hui

Zhao Xuan He as Lu Er

Sun Rui as Lu Er

Duan Ran as Physician Wang

Li Bin as Elder

Zhu Peng Cheng as Elder

Wang Zi Yi as Meng Shu

Jiang Hong as Bi Xi

Fan Bo as Huo Ping

Zheng Yuan as Hu Zu Nu

Yan Jin Feng as Yue Niang

Yi Nan Ting as Storyteller

Man Ya Li as Lady boss of brothel

Rate this post

Leave a Comment

Best Chinese Drama 2023 List - Upcoming, Latest China Drama