Dear Mr. Heavenly Fox (2023)

Overall: Dear Mr. Heavenly Fox is a Korean Comedy, Romance, Drama (2023). Dear Mr. Heavenly Fox cast: Wang You Shuo, Rain Lu, James Yang. Dear Mr. Heavenly Fox Release Date: 2023. Dear Mr. Heavenly Fox Episodes: 24.

Dear Mr. Heavenly Fox Detail

Drama: Dear Mr. Heavenly Fox (2023)
Network: Mango TV
Director: Mai Guan Zhi
Genres: Comedy, Romance, Drama
Main Stars: Wang You Shuo, Rain Lu, James Yang
Country: China
Language: Chinese
Release Date: 2023
Season: 1
Episodes: 24
Also Known As: Qin Ai De Tian Hu Da Ren, Dear Master Tianhu, 亲爱的天狐大人, Dear Mr. Heavenly Fox 2023

Dear Mr. Heavenly Fox Synopsis and Plot Summary

Following their fate, cultivator Qi Yuan Bao experiences fox pixie Chang Sha at Broken Moon Mountain. At the point when Chang Sha goes after the essence organic product, it flies straightforwardly into Qi Yuan Bao’s body. That one second makes a profound connection between them, a bond that could develop into adoration.

Dear Mr. Heavenly Fox Cast

Wang You Shuo as Chang Yue

Rain Lu as Qi Yuan Bao

James Yang as Huo Shu Ya

Zhou Zhao Yuan as Xue Han Yu

Sun Zhen Ni as Su Qian Qian

Li Yi Zhen as Su Shen Shen

Ma Hao Dong as Yan Hong Zhen

He Yi Chen as Yun Rong

Wu Zhe Han as Senior Sister Hui

J-Jin as Hu Zhi Zhi

Kuma as Support Role

Wang Zi Jia as Xuan Xuan

Leo Liu as Support Role

Han Yan Da as Tian Ru Hua

Samuel Liu as Support Role

Lu Tian Hui as Hu Xiao Mei

Zhang Qian as Hu Xiao Bei

Liu Yi Zhi as Support Role

Zheng Guo Lin as Support Role

Tan Kai as Support Role

Chen Kai as Support Role

Winnie Yu as Qi Yuan Bao / Yuan Yue Young

Zhang Zi Han as Chang Yue Young

Leave a Comment

Best Chinese Drama 2023 List - Upcoming, Latest China Drama Open

Close