Bright Sword 3: The Lightning General (2020)

Overall: Bright Sword 3: The Lightning General is a Chinese Romance, Drama (2020). Bright Sword 3: The Lightning General cast: Leon Zhang, Vengo Gao, Lai Yu Meng. Bright Sword 3: The Lightning General Release Date: 3 November 2020. Bright Sword 3: The Lightning General Episodes: 45.

Bright Sword 3: The Lightning General Detail

Drama: Bright Sword 3: The Lightning General (2020)
Main Stars: Leon Zhang, Vengo Gao, Lai Yu Meng
Genres: Romance, Drama
Country: China
Language: Chinese
Release Date: 3 November 2020
Season: 1
Aired: 3 November 2020-23 December 2020
Aired On: Monday, Tuesday, Wednesday
Also Known As: Bright Sword 3, 雷霆战将, 亮剑之雷霆战将, Warrior of Thunder, Thunder Warlord, 亮剑3之雷霆战将, Bright Sword 3: The Lightning General 2020

Bright Sword 3: The Lightning General Synopsis and Plot Summary

An amazing wartime epic that covers Wang Yunshan’s tireless fights in both love and war.

Bright Sword 3: The Lightning General Cast

Leon Zhang as Wang Yun Shan
Vengo Gao as Guo Xun Kui
Lai Yu Meng as Han Yan
Wang Rui Zi as Liu Zhi
Shawn Wei as Du De Yong
Wu Xin as Zhang Yun
Wu Xu Dong as Support Role
Li Guo as Jiang Tao
Liu Yan Chen as Zhang Gao
Li Xin Bo as Hua Mao
Zhang Jun Ming as Fujita Goro
Qiao Han as Chen Geng
Lu Qing as Jin Zhi
Cao Bing Kun as Kang Nai Wen
Yin Xiao Tian as Jiang Ping
Bao Jian Feng as Teacher
Wang Jin Song as Liu Bo Jun
Na Jia Wei as Unknown
Tang Lv Jing as Unknown

Leave a Comment