A Forbidden Marriage (2023)

Overall: A Forbidden Marriage is a Chinese Romance, Drama (2023). A Forbidden Marriage cast: Mao Zi Jun, Zhou Jie Qiong, Zhang Xin. A Forbidden Marriage Release Date: 2023. A Forbidden Marriage Episodes: 24.

A Forbidden Marriage Detail

Drama: A Forbidden Marriage (2023)
Network: iQiyi
Main Stars: Mao Zi Jun, Zhou Jie Qiong, Zhang Xin
Genres: Romance, Drama
Country: China
Language: Chinese
Release Date: 2023
Season: 1
Episodes: 24
Also Known As: Master, you can easily lose me like this , 师叔你这样很容易失去我, Bright moon into Qing’s arms, Ming Yue Ru Qing Huai, 明月入卿怀, A Forbidden Marriage 2023

A Forbidden Marriage Synopsis and Plot Summary

A lady from the evil presence not entirely settled to understand her fantasy.

They say that Shishu Uncle Expert Yang Qing from the honest organization is an excellent individual. She needs to wed such a man.

A Forbidden Marriage Cast

Mao Zi Jun as Yang Qing

Zhou Jie Qiong as Yang Wang Yue

Zhang Xin as Yao Fu

Tang Hao as Yang Qing | Young

Li Zhan as Xiao Bai

Guo Zhen Jia as Wang Yuan Hao

Qi Yi as Lu Xuan Xuan

Chen Zhi Hui as Lu Jin

Jackson Shang as Jiang Yan

Wu He Lun as Ming Yang

Miffy Shi as Ling Yin

Eddy Ko as Feng Xing Yun

Li Jiu Lin as Yuan Ying Xing

Rate this post

Leave a Comment

Best Chinese Drama 2023 List - Upcoming, Latest China Drama